شرکت پرهون جم ـ معرفی

شرکت بین المللی پرهون جم دامون شركت بین المللی پرهون جم دامون فعاليت خود رادرسال 1387 درزمینه عرضه وفروش سرورهای سوپرمیکرو,سوپرمایکرو, hp,اچ پی آغاز کرد. سرعت شگفت انگيـز تکنولوژی ICT مي طلبيد برای پاسخگويی نيازهای مشتريان و موضوعـات پـروژه ها ، اين شرکت نيز از سـرعت همسـانی برخوردار شـود چـه …